Podtatranské múzeum v Poprade bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Vzhľadom na nezhody okolo umiestnenia múzea medzi došlo v roku 1882 k otvoreniu Tatranského múzea vo Veľkej a v roku 1886 Karpatského múzea v Poprade. V roku 1945 sa obe múzeá spojili do jedného s názvom Tatranské múzeum okresu Popradského (od roku 1961 Podtatranské múzeum). V roku 1978 získalo múzeum budovu v Spiškej Sobote, ktorá v súčasnosti tiež slúži na expozičné účely.

Ľudové plastiky sa nachádzajú v parku múzea, ktoré je postavené v pseudorenesančnom slohu. Knižnica Podtatranského múzea v Poprade Súčasný fond knižnice, ktorý sa systematicky budoval už od vzniku múzea, sa skladá z historického (ktorý obsahuje 10 800 titulov) a nového fondu, ktorý tvorí (7 400 titulov). Okrem kníh, sa v knižnici nachádza aj fond brožúr, časopisov, máp, rukopisov, pohľadníc a albumov. Čo sa týka obsahu, sú tu zastúpené diela z oblasti histórie, filozofie, prírodných vied, archeológie, etnografie, cestovného ruchu a pod. V súčasnosti sa knižnica orientuje hlavne na získavanie regionálnej literatúry. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia.

 csm Budova20PodtatranskC3A9ho20mC3BAzea20v20Poprade SpiC5A1skej20Sobote 446f21fdb1

Ulica: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Telefón: +421 52 772 19 24,    +421 52 772 18 74
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Cesta pešo: 25 minút